Vanntetting/ Injeksjon

  • Vanntetting/Injeksjon

Vi har mange år erfaring med vanntetting i betong ved bruk av kjemisk injeksjon

De aller fleste vannlekkasjer i betong og fjell kan stoppes ved at man injiserer polyuretanbasert injeksjonsmasse i ett bestemt mønster for den aktuelle skaden/lekkasjen.

Den kjemiske massen reagerer med vannet og danner ett vanntett stabilt halv-hardt skum.

Injeksjonsmassen er også drikkevannsgodkjent og kan dermed brukes i drikkevannsbasseng.

Injeksjon i betong omfatter også konstruktiv liming av riss og sprekker.

Det foregår ved at man enten heller epoxy basert lim i sprekken(horisontale flater) også kalt forsegling eller at man injiserer den med pumpe via injeksjonspackere.

Utover dette har vi mange typer vanntette membraner for vanntetting mot ensidig vanntrykk.